ഓശാന ഞായര്‍


വല്ലാര്‍പാടം ബസിലിക്കയിലെ ഓശാന ദിനത്തിലെ തിരുകര്‍മ്മങ്ങള്‍

രാവിലെ 6 ന്: കുരുത്തോല വെഞ്ചരിപ്പ്


തുടര്‍ന്ന്‍ ദിവ്യബലി


വചനപ്രഘോഷണം: റവ ഫാ ആബേല്‍ വാള്‍ട്ട്ര്‍
വൈകിട്ട് 6.30 ന് കുരിശിന്‍റെ വഴി


നയിക്കുന്നത്: റവ ഡോ സ്റ്റാന്‍ലി മാതിരപ്പിള്ളി

Post a Comment

0 Comments